پروژه:بازرسی جوش سازه های اسکلت فلزی
موقعیت جغرافیایی:تهران، شهرک صنعتی شمس آباد
کارفرما:شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
پیمانکار اجرایی:شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
موضوع قرارداد:اجرای عملیات تست های NDT
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:انجام آزمایش های غیر مخرب به روش RT
موقعیت جغرافیایی:استان بوشهر، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز ۱۴
کارفرما:شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپـــــنا )
پیمانکار اجرایی:شرکت هوایار
موضوع قرارداد:اجرای عملیات تست رادیوگرافی
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:انجام آزمایش های غیر مخرب به روش RT
موقعیت جغرافیایی:استان فارس، شهرستان لامرد، پالایشگاه پارسیان
کارفرما:پالایشگاه پارسیان
پیمانکار اجرایی:شرکت طرح و پیمان مبدا
موضوع قرارداد:اجرای عملیات تست رادیوگرافی
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:انجام آزمایش های غیر مخرب به روش RT
موقعیت جغرافیایی:استان بوشهر، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز ۱۴
کارفرما:شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپـــــنا )
پیمانکار اجرایی:شرکت مهندسی ساخت و نصب صنایع انرژی آبان
موضوع قرارداد:اجرای عملیات تست رادیوگرافی
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:خط دوم انتقال آب زاهدان
موقعیت جغرافیایی:استان سیستان و بلوچستان، زاهدان
کارفرما:قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
پیمانکار اجرایی:موسسه اروندان
موضوع قرارداد:اجرای عملیات تست رادیوگرافی
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:پالایشگاه نفت سنگین قشم
موقعیت جغرافیایی:استان هرمزگان، جزیره قشم
کارفرما:شرکت آسفالت طوس پالایش قشم
پیمانکار اجرایی:شرکت آسفالت طوس پالایش قشم
موضوع قرارداد:انجام آزمایش های غیر مخرب 
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:انجام آزمایش های غیر مخرب سرجوش های پایپینگ به روش RT 
موقعیت جغرافیایی:استان بوشهر، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز ۱۴
کارفرما:شرکت پایندان
پیمانکار اجرایی:شرکت پایندان
موضوع قرارداد:انجام آزمایش های غیر مخرب به روش RT 
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا – توگا
موقعیت جغرافیایی:استان البرز، شهرستان کرج، فردیس، خیابان نیروگاه
کارفرما:شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا – توگا
پیمانکار اجرایی:شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا – توگا
موضوع قرارداد:انجام خدمات پرتونگاری
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:عملیات تنش زدائی مربوط به سرجوشهای خطوط PIPING پروژه یونیت ۱۲۱
فاز ۱۴ پارس جنوبی
موقعیت جغرافیایی:استان بوشهر، منطقه ویژه پارس جنوبی
کارفرما:شرکت نیرپارس، شرکت مپنا، شرکت مپنا بویلر
پیمانکار اجرایی:شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
موضوع قرارداد:انجام عملیات تنش زدائی
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:خطوط AG پتروشیمی هنگام
موقعیت جغرافیایی:استان بوشهر، منطقه ویژه پارس جنوبی
کارفرما:پتروشیمی هنگام
پیمانکار اجرایی:شرکت پردیس پتروکیان پارسیان
موضوع قرارداد:انجام خدمات پرتونگاری
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز ۱۴
موقعیت جغرافیایی:استان بوشهر، منطقه ویژه پارس جنوبی
کارفرما:شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار اجرایی:شرکت احداث
موضوع قرارداد:بازرسی فنی و آزمایشات غیر مخرب و خدمات تنش زدایی
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:نیروگاه حرارتی سه هزار مگاواتی رمیله شمالی ( عراق – شرکت شاماره )
موقعیت جغرافیایی:عراق، استان بصره، نیروگاه حرارتی سه هزار مگاواتی رمیله شمالی
کارفرما:شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپـــــنا )
پیمانکار اجرایی:شرکت نصب نیرو
موضوع قرارداد:اجرای عملیات تست های غیر مخرب و بازرسی جوش
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا
  
پروژه:ساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزی
موقعیت جغرافیایی:شهرک صنعتی شمس آباد
کارفرما:شرکت مصنوعات فلزی سنگین
پیمانکار اجرایی:شرکت مصنوعات فلزی سنگین
موضوع قرارداد:اجرای عملیات رادیوگرافی،آلتراسونیک،مایعات نافذ،ذرات مغناطیسی و سختی سنجی
تاریخ پایان قرارداد:در حال اجرا