درباره پارسیان شرق

با ما تماس بگیرید
با توجه به روند توسعه صنعتی کشور و نیاز گسترده به خدمات کنترل کیفیت، بازرسی فنی و خدمات تستهای غیر مخرب و تنش زدایی، شرکت پارسیان شرق از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز نمود. هدف این شرکت ارائه کلیه مراحل بازرسی و کنترل کیفیت از تهیه دستورالعملها و نقشه های مورد نیاز و تعیین صلاحیت پرسنل استخدامی تا انجام و تحلیل آزمایشات و تحویل به کارفرمایان می باشد. مدیریت و مهندسان ارشد این شرکت که از میان بازرسان و کارشناسان مجرب صنعتی انتخاب شده اند، ترکیبی از اطلاعات علمی روز و تجربه عملی را تشکیل می دهند که دارای سوابق تجربی و طولانی در امور کنترل کیفیت، بازرسی فنی و تستهای غیر مخرب و تنش زدایی می توانند با بینش دقیق تری نیازهای واقعی کارفرما را بررسی نموده و خدمات لازم را در سطح ۳ تستهای غیر مخرب (ASNT LEVEL III) ارائه دهند.
شرکت پارسیان شرق از اعضای فعال انجمن تستهای غیر مخرب ایران و انجمن غیر مخرب آمریکا (ASNT) بوده و از بدو تاسیس اقدام به ایجاد یک آرشیو فنی، شامل جدیدترین مدارک فنی و مهندسی و انواع استانداردهای بین المللی بازرسی فنی، نموده تا علاوه بر تسریع در اجرای صحیح پروژه، کیفیت خدمات ارائه شده نیز در سطح قابل قبول بین المللی باشد.
شرکت پارسیان شرق با جمع آوری تجارب چندین ساله در صنایع مختلف و امکانات لازم، قادر به تامین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ریزی، کنترل و اجرای طرحها از مرحله مطالعات اولیه تا تحویل کار به کارفرما و خدمات پس از راه اندازی نظیر آموزشهای حرفه ای پرسنل مورد نیاز طرح می باشد.
۰
تعداد پروژه ها
۰
تعداد کارکنان
۰
تعداد مشتریان