خدمات پزشکی مرتبط با پرتوها

  • بررسی نتایج آزمایشات پزشکی پرتوکاران مراکز کار با اشعه و انجام معاینات بالینی
  • ارائه گواهینامه سلامت با مهر و امضاء پزشک
  • خدمات مشاوره، ارزیابی و اقدام در شرایط عادی پرتوکار و بررسی اثرات
  • حتمالی در حین معاینات و آزمایشات دوره‌ای
  • ارزیابی وضعیت سلامت افراد در پرتوگیری حاد
  • بررسی سوابق بیماری‌های اکتسابی و ارثی
  • بررسی احتمال پرتوگیری پرتوکاران و ارائه مشاوره
  • خدمات مشاوره و ارزیابی سلامت پرتوکاران هنگام خاتمه کار
  • ایجاد بانک اطلاعات پزشکی برای هر پرتوکار به طور مجزا
اطلاعات بیشتر

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۲۲۶۹ داخلی ۳۱۱ تماس حاصل فرمایید.