parsian-shargh-NDT-RT-MT-PT-UT-VT

پارسیان شرق

با توجه به روند توسعه صنعتی کشور و نیاز گسترده به خدمات کنترل کیفیت، بازرسی فنی، آزمایشهای غیرمخرب و تنش زدایی، شرکت پارسیان شرق به شناسه ملی 10102385410 و شماره ثبت 196680 از سال 1381 فعالیت خود را آغاز نمود. هدف این شرکت ارائه کلیه مراحل بازرسی و کنترل کیفیت از تهیه دستورالعملها و نقشه های مورد نیاز و تأیید صلاحیت پرسنل استخدامی تا انجام و تحلیل آزمایش ها و تحویل به کارفرمایان می‌باشد. مدیریت و مهندسان ارشد این شرکت که از میان بازرسان و کارشناسان مجرب صنعتی انتخاب شده اند، ترکیبی از اطلاعات علمی روز و تجربه عملی را تشکیل می دهند که با سوابق طولانی می توانند با بینش دقیق تری نیازهای واقعی کارفرما را بررسی نموده و خدمات لازم را ارائه دهند.
شرکت پارسیان شرق با کسب تجارب چندین ساله در صنایع مختلف و امکانات لازم، قادر به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، برنامه ریزی، کنترل و اجرای طرح از مرحله مطالعات اولیه تا تحویل کار به کارفرما و خدمات پس از راه اندازی نظیر آموزش حرفه ای پرسنل مورد نیاز، می باشد.