پروژه های در حال اجرا

رجنام پروژهکارفرماپیمانکار اجرایینوع قرارداد موقعیت جغرافیاییتاریخ شروعتاریخ پایان
1طرح توسعه میدان گازی فاز 14 پارس جنوبینفت و گاز پارس (POGC)شرکت پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1402/05/07در حال اجرا
2شبکه و خطوط انتقال گازشرکت ملی گاز ایرانمنطقه 9 عملیات انتقال گازبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
التراسونیک (UT)
استانهای گیلان، گلستان و مازندران1402/03/07در حال اجرا
3سولفورزدایی گل گهر سیرجان-شرکت مشیرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT,UT,PT,MT,PAUT,TOFD
گل گهر سیرجان1402/05/01در حال اجرا
4مخازن ذخیره سازی نفت خام جاسکپترو امید آسیاپایدار پولاد پیشروبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
1402/03/10در حال اجرا
5حفاظت از خوردگی اسکله های 3 و 4 ماهشهرشرکت ملی صنایع پتروشیمیشرکت بین المللی پترو تک سانبازرسی فنیسراسر ایران1402/02/19در حال اجرا
6بازرسی فنی و تفسیر فیلم رادیوگرافیمنطقه 3 عملیات انتقال گاز شرکت ملی گاز ایرانشرکت پترو گاز پارسابازرسی فنی و تفسیر فیلم رادیوگرافیشهرستان ساوه شهرک صنعتی کاوه1401/06/07در حال اجرا
7انجام آزمایش های غیرمخربشرکت ملی گاز ایرانمنطقه 3 عملیات انتقال گازبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT,UT,PT,MT,PAUT,TOFD
تهران و کلیه شهرهای تحت نظارت منطقه 3 عملیات انتقال گاز1401/12/01در حال اجرا
8پالایشگاه مهر خلیج فارسشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان هرمزگان-شهر بندرعباس1401/12/15در حال اجرا
928میدان مخازن بی بی حکیمهشرکت مناطق نفت خیز جنوبسرزمین ایمن آسیا کیشبازرسی کالا و تجهیزات حفاری
(داخل و خارج از کشور)
سراسر ایران1401/11/01در حال اجرا
10ساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزیمصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT,UT,PT,MT,VT,PAUT,TOFD
استان تهران - شهرستان پرند1401/08/01در حال اجرا

پروژه های خاتمه یافته

رجنام پروژهکارفرماپیمانکار اجرایینوع قرارداد موقعیت جغرافیاییتاریخ شروعتاریخ پایان
1طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14نفت و گاز پارس (POGC)پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1401/06/101402/06/09
2تامین و نگهداری پتروشیمی جمپتروشیمی جمپتروشیمی جمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر-شهر عسلویه1400/04/261402/05/25
3انجام آزمایش های غیرمخربپارس بهین پالایش نفت قشمپارس بهین پالایش نفت قشمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1401/01/011402/01/01
4طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14نفت و گاز پارس (POGC)پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1401/01/011401/12/29
5پالایشگاه مهر خلیج فارسشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان هرمزگان-شهر بندرعباس1401/05/251401/11/25
6مخازن تیو انرژیشرکت تیوانرژیپیمانکاری لیموچیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1401/10/011401/12/29
7نیروگاه رمیلهشرکت مپنا توسعهشرکت نصب نیروبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روشهای
RT, UT, PAUT
کشور عراق - شهر بصره1401/01/011401/12/29
8پایانه نفتی قشمشرکت سرمایه گذاری نفت قشمشرکت آذین مهر هفشجانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1401/03/011401/12/29
9سیب لندسیب لندتوسعه عقیق پارسیانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
التراسونیک سه بعدی (PA UT)
شهرستان فیروزکوه1400/12/241401/12/29
10بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
سرمایه گذاری نفت قشمشرکت مهرساصنعت زاگرس اروند بازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1401/10/011401/12/29
11شبکه و خطوط انتقال گازشرکت ملی گاز ایرانمنطقه 9 عملیات انتقال گاز تفسیر فیلم رادیوگرافیاستانهای گیلان، گلستان و مازندران1401/04/141401/11/07
12واحد 3 نیروگاه ارومیهنیروگاه ارومیهشرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا-توگابازرسی آزمایشات غیرمخرب به روشهای
PT, MT,UT
استان آذربایجان غربی- شهر ارومیه140109/121401/10/25
13شبکه و خطوط انتقال گازشرکت ملی گاز ایرانمنطقه 9 عملیات انتقال گازبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش التراسونیکاستانهای گیلان، گلستان و مازندران1401/04/141401/08/14
14شبکه و خطوط انتقال گازشرکت ملی گاز ایرانمنطقه 9 عملیات انتقال گازبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
PT, MT
استانهای گیلان، گلستان و مازندران1401/04/141401/08/14
15انجام آزمایش های غیرمخربشرکت پتروشیمی تبریزشرکت مهندسی پتروسازه بین الملل آرامبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
تبریز1401/07/201401/08/05
16ساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزیمصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
استان تهران - شهرستان پرند1400/10/011401/08/01
17احداث واحد یوتیلیتی نیروگاه پاسارگاد قشمنیروگاه قشمبرق ستاره آریابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1401/01/011401/06/31
18مخازن شماره 2210 و 2211 پایانه نفتی قشمساخت و بهره برداری اسکله حرا قشمشرکت پتروپایسازانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400/08/011401/04/31
19مخازن شماره 2212 و 2213 پایانه نفتی قشمشرکت سرمایه گذاری نفت قشمرهام گستر دینارانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400/06/011401/06/31
20مخزن ذخیره TK 2208سرمایه گذاری نفت قشمگسترش آریا مارینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400/06/011401/03/31
21پتروپالایش مهر خلیج فارسشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان هرمزگان-شهر بندرعباس1400/08/231401/02/23
22شبکه و خطوط انتقال گازشرکت ملی گاز ایرانمنطقه 9 عملیات انتقال گازبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر فیلم
استانهای گیلان، گلستان و مازندران1400/02/011401/01/01
23خط انتقال خوراک پالایشگاه نفت سنگینساخت و بهره برداری اسکله حرا قشمشرکت هیربدانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400/04/121400/12/29
24ترمینال نفتی قشم شاخت مخزن 2209سرمایه گذاری نفت قشمفرازان سازه دریابازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400/06/011400/12/29
25انجام آزمایش های غیرمخربپتروالکتریکبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر-شهر عسلویه1400/02/291400/12/29
26آب شیرین کن پتروشیمی مبینپتروشیمی مبین شرکت ماشین سازی ویژهبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1400/05/201400/12/29
27طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14نفت و گاز پارس (POGC)پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1400/01/011400/12/29
28مخازن ذخیره فلزیطراحان صنعتی پیشگامطراحان صنعتی پیشگامبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
شهرک صنعتی شمس آباد1400/02/151400/12/29
29فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتعملیات ذرات مغناطیسیاستان بوشهر-شهر عسلویه1398/07/011400/10/30
30ترمینال نفتی ساخت مخزن ذخیره 2207سرمایه گذاری نفت قشممشارکت آران جوش هفشجانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400/06/011400/10/30
31ساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزیمصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
استان تهران - شهرستان پرند1399/09/011400/08/01
32فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام آزمایش های غیرمخرباستان بوشهر-شهر عسلویه1400/04/051400/07/05
33فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر-شهر عسلویه1400/04/051400/07/05
34احداث واحد یوتیلیتی نیروگاه پاسارگاد قشمنیروگاه قشمبرق ستاره آریابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400/02/141400/06/31
35پالایشگاه نفت سنگین قشمشرکت بهین پالایشآسفالت طوسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
جزیره قشم1398/04/151400/03/31
36فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام آزمایش های غیرمخرباستان بوشهر-شهر عسلویه1399/12/091400/03/09
37فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر-شهر عسلویه1399/12/091400/03/09
38مخازن کروی پتروشیمی شازند پتروشیمی شازندماشین سازی اراکبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان مرکزی-اراک1399/05/151400/01/31
39شبکه و خطوط انتقال گازشرکت ملی گاز ایرانمنطقه 9 عملیات انتقال گازبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر فیلم
استانهای گیلان، گلستان و مازندران1399/03/061400/01/06
40طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14نفت و گاز پارس (POGC)پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1399/01/011399/12/30
41عملیات ساخت، نصب و پیش راه اندازی نواحی 11، 13 فاز 14 پارس جنوبیشرکت نیرپارسشرکت احداثانجام عملیات رادیوگرافی و
ذرات مغناطیسی
استان بوشهر - شهر کنگان 1398/06/011399/12/30
42عملیات ساخت، نصب و پیش راه اندازی نواحی 11، 13 فاز 14 پارس جنوبیشرکت نیرپارسشرکت احداثانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر - شهر کنگان 1398/06/011399/12/30
43فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام آزمایش های غیرمخرباستان بوشهر-شهر عسلویه1399/06/011399/11/30
44فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر-شهر عسلویه1399/06/011399/11/30
45مخازن کروی پتروشیمی شازند پتروشیمی شازندماشین سازی اراکبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان مرکزی-اراک1399/09/011399/11/30
46خط دوم انتقال آب زاهدانقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءموسسه اروندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان سیستان و بلوچستان -
شهر زاهدان
1397/11/071399/11/07
47احداث واحد یوتیلیتی نیروگاه پاسارگاد قشمنیروگاه قشمبرق ستاره آریابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1399/07/011399/10/01
48ساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزیمصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
استان تهران - شهرستان پرند1398/08/011399/08/30
49مخازن کروی پتروشیمی شازند پتروشیمی شازندماشین سازی اراکبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان مرکزی-اراک1399/05/151399/08/15
50عملیات ساخت، نصب و پیش راه اندازی نواحی 04، 11، 13 فاز 14 پارس جنوبیشرکت نیرپارسشرکت احداثانجام عملیات رادیوگرافیاستان بوشهر - شهر کنگان 1396/05/011399/04/31
51عملیات ساخت، نصب و پیش راه اندازی نواحی 04، 11، 13 فاز 14 پارس جنوبیشرکت نیرپارسشرکت احداثانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر - شهر کنگان 1396/05/011399/04/31
52فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام آزمایش های غیرمخرباستان بوشهر-شهر عسلویه1398/09/011399/04/31
53فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر-شهر عسلویه1398/08/011399/03/31
54ساخت مخازن LPGشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان خوزستان -
شهرستان خرمشهر
1398/10/011399/03/31
55طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14نفت و گاز پارس (POGC)پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1398/03/011399/02/31
56طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14نفت و گاز پارس (POGC)پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1398/10/201398/12/29
57عملیات تست RT جوش های پروژه گندله سازی گهرزمینمجتمع گهر زمینآویژه صنعت طوسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان کرمان - شهر سیرجان1397/05/011398/12/29
58ساخت اسکلت فلزیشرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفتشرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفتبازرسی جوش سازه های اسکلت فلزیاستان تهران - شمس آباد1398/04/021398/11/02
59فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام آزمایش های غیرمخرباستان بوشهر-شهر عسلویه1397/11/011398/08/30
60فاز 3 & 2 DMCشرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر-شهر عسلویه1398/01/011398/08/30
61ساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزیمصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
استان تهران - شهرستان پرند1397/08/011398/07/30
62خطوط AG پتروشیمی هنگامپتروشیمی هنگامپتروکیانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1397/09/011398/04/31
63توربین های گازیشرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا-توگاشرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا-توگابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان البرز - شهر کرج1396/05/011398/04/31
64ساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزیمصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
استان تهران - شهرستان پرند1396/07/011397/07/30
65یونیت 121 فاز 14 پارس جنوبیشرکتهای نیرپارس، مپنا و مپنا بویلرشرکت مپنا بویلرانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر - شهرستان کنگان1397/02/011397/04/15
66خطوط AG پتروشیمی هنگامپتروشیمی هنگامپردیس پتروکیان پارسیانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1396/10/011397/04/01
67طرح احداث مخازن متانولشرکت پتروشیمی مخازن سبزشبدیز صنعت آپادانابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1395/01/011397/02/31
68طرح احداث سه دستگاه مخزن متانولشرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویهمشارکت تهران جنوب-راژان پتروفرایندبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر
استان بوشهر - شهر عسلویه1394/09/101396/12/29
69پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانهشرکت صنایع پتروشیمی، شرکت TCCگامابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1395/11/101396/11/10
70طرح احداث مسیر موقت و طرح زودهنگام پتروشیمی مخازن سبز عسلویهشرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویهمشارکت تهران جنوب-راژان پتروفرایندبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT و تفسیر فیلم
استان بوشهر - شهر عسلویه1396/05/011396/09/30
71تعمیر و نگهداریپالایش گاز فجر جمپالایش گاز فجر جمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر فیلم
استان بوشهر - شهرستان جم1395/06/241396/08/30
72ساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزیمصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
استان تهران - شهرستان پرند1395/06/011396/05/31
73پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس فرادست انرژی فلاتفرادست انرژی فلاتانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان هرمزگان - شهر بندرعباس1395/11/011396/02/01
74راه اندازی یونیت 160 فاز 22-24
پارس جنوبی عسلویه
شرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام آزمایش های غیرمخرباستان بوشهر-شهر عسلویه1395/09/301395/12/30
75طرح توسعه فاز 22 و 23 و 24 پارس جنوبیقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءمهندسی آتروپات صنعت سپاهانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1395/09/151395/12/30
76عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی فاز20 پارس جنوبیشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر -
سکوی فاز 20 پارس جنوبی
1395/09/011395/12/30
77فاز 1 پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارسمهندسی و ساختمانی جهانپارسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1395/05/011395/12/29
78عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی فاز 21 پارس جنوبیشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر -
سکوی فاز 21 پارس جنوبی
1395/05/011395/12/29
79راه اندازی یونیت 160 فاز 22-24
پارس جنوبی عسلویه
شرکت نفت و گاز پارسموسسه پتروصنعتانجام آزمایش های غیرمخرباستان بوشهر-شهر عسلویه1395/06/011395/09/30
80پالایشگاه میعانات گازی بندرعباسشرکت فرادست انرژی فلاتنوتاش افراانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان هرمزگان - شهر بندرعباس1394/12/191395/06/19
81خطوط UG پتروشیمی هنگامشرکت پتروشیمی بوشهرپیمانکاری راکیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1394/12/011395/06/01
82پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس بندرعباسشرکت فرادست انرژی فلاتگروه بین المللی آبادراهان پارسانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان هرمزگان - شهر بندرعباس1394/04/011395/03/31
83طرح احداث مخازن متانولشرکت پتروشیمی مخازن سبزعمران رهگذر زاگرسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1394/09/011395/03/01
84انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرک صنعتی شمس آباد1394/03/011395/03/01
85ناحیه 3 فاز 17 و 18 توسعه میدان گازی پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس و شرکت ایدروشرکت احداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1393/11/071395/02/01
86پالایشگاه میعانات گازی بندرعباسشرکت فرادست انرژی فلاتمشارکت مهندسان مشاور
سازه و سازه پاد تهران
انجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان هرمزگان - شهر بندرعباس1393/05/011395/12/19
87خطوط لوله فازهای 17و 18و 20و 21شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایرانصنعت گستر کیشبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, MT
استان بوشهر - شهر عسلویه1394/01/011394/12/29
88طرح توسعه فاز 17 و 18شرکت ایدرو بهره برداری آریوبرزن زاگرسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1394/04/121394/12/29
89ناحیه 3 فاز 17 و 18 توسعه میدان گازی پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس و شرکت ایدروشرکت پناه ساز ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1394/06/221394/12/22
90خطوط UG سایت 2 متانول پتروشیمی شرکت پتروشیمی بوشهرپیمانکاری پیشاهنگ سازه سپاهانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1394/06/011394/12/01
91ساخت و نصب ناحیه 102 طرح توسعه میدان گازی
پارس جنوبی - فاز 19
شرکت نفت و گاز پارسمهندسی و ساخت ونوسانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1394/03/261394/11/30
92مخازن ECC پتروشیمی هنگامپتروشیمی هنگامپیمانکاری فتحیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1394/05/011394/11/01
93یونیت 106 فاز 19 پارس جنوبیگروه مپنانصب نیروبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1393/04/101394/10/10
94مخازن فاز 2 متانول پتروشیمی بوشهرشرکت پتروشیمی بوشهرپیمانکاری فیض و آذرکمانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1394/03/011394/09/01
95توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز 19پتروپارسشرکت گامابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1394/02/101394/08/10
96توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز 12شرکت پتروپارسشرکت دایلیمانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر - شهر کنگان 1390/10/031394/03/31
97انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرستان کرج-شهرک صفادشت1393/03/011394/03/01
98خط انشعاب 32 اینچ خط لوله دریایی فاز 18 به فازهای 15 و 16آریا نفت شهابشرکت ایران آروینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1393/09/201393/10/20
99توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز 12شرکت پتروپارسشرکت دایلیمانجام عملیات تنش زدایی (PWHT)استان بوشهر - شهر کنگان 1390/10/251393/10/10
100توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 17 و 18شرکت تناوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر فیلم
استان بوشهر - شهر کنگان 1391/02/011393/09/03
101انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرستان کرج-شهرک صفادشت1392/03/011393/03/01
102ناحیه D فاز 17 و 18 توسعه میدان گازی پارس جنوبیشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت نفت و گاز پارساحداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1389/11/011393/02/01
103کمپ موقت دوران ساخت شیرینومدیریت توسعه صنایع پتروشیمیشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
استان بوشهر - شهر عسلویه1391/06/131392/12/29
104انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرستان کرج-شهرک صفادشت1391/08/061392/02/06
105انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرستان کرج-شهرک صفادشت1390/07/011391/07/01
106توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 17 و 18شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتتناوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر
استان بوشهر - شهر عسلویه1389/10/011391/04/25
107ناحیه A فازهای 17 , 18شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتمهندسی و نصب محورسازانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1389/11/011390/10/30
108انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مهندسان مشاور طرح خاک سه بعدیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر
1389/08/301390/08/30
109فاز 2 توسعه تغلیظ مس سرچشمه کرمانشرکت ملی مس ایرانشرکت تناوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای PT, VT و تفسیر فیلم
استان بوشهر - شهر کنگان 1390/02/011390/06/01
110ساخت مخازن ذخیره کرویشرکت نفتپتروهگزانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1389/02/201390/02/20
111انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرستان کرج-شهرک صفادشت1389/02/011390/02/01
112مخازن کروی عسلویهپتروشیمی کاویانسینا صنعت احمدپوربازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1389/01/151389/12/29
113طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبیقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءشرکت آزمون فلز پارسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1389/07/011389/12/29
114 خطوط فلر فاز 1طرح توسعه فاز 1پتروپارتبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1388/10/151390/06/31
115ساخت مخازن کرویپالایشگاه فجر جمنوین جوشبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای UT, MT
استان بوشهر - شهرستان جم1388/09/171389/09/17
116بازرسی جوش مخازنشرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
جزیره قشم - منطقه سلخ1388/10/161389/08/16
117پروژه الفینشرکت پتروشیمی کاویانشرکت مهندسی، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو)بازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1388/02/281389/02/28
118انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرستان کرج-شهرک صفادشت1388/01/151389/01/15
119ریحانه 2نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا)فرابتنبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1388/01/011388/12/29
120ساخت مخزن شماره 2 نیروگاه بستانوشرکت مهندسی صنعت فردابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1388/02/011388/08/01
121انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مهندسی صنعت فردابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/07/011388/07/01
122پروژه الفین دهم - واحد MTBEشرکت پتروشیمی جمشرکت جم صنعت کارانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - عسلویه1386/04/011388/05/31
123مخازن کروی تحت فشار و مخازن ذخیره استوانه ای پترشیمی کاویانپتروشیمی کاویانساختار صنعت پایداربازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/04/011388/04/01
124آبگیر کاویانپتروشیمی کاویانعمران ساحلبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/06/011388/03/31
125خطوط آفسایت پتروشیمی مبین پتروشیمی مبین پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای UT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/03/011388/03/01
126انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مدیریت پروژه های
نیروگاهی ایران (مپنا)
شرکت پتروتکسان
(سازه و صنعت جنوب)
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/07/011388/03/01
127واحدهای نیروگاهینیروگاه بیدخوننصب و تعمیرات نیروی خراسان
(نتن)
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/02/011388/02/01
128خطوط UG
پتروشیمی کاویان
شرکت پتروشیمی کاویانفاطر کوثران جنوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, MT, PT و آزمایش هالیدی
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/01/281388/01/28
129خطوط آفسایت پتروشیمی مبین پتروشیمی مبین پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/07/201388/01/20
130انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرستان کرج-شهرک صفادشت1387/01/141388/01/14
131واحد بوتادین پتروشیمی جمشرکت پتروشیمی جمشرکت احداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/02/161387/12/29
132ساخت مخازن استوانه ای نیروگاه چابهارپیشگامان صنعت و نیروبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, PT و آزمون خلاء
بندر چابهار1386/11/261387/11/26
133خطوط آفسایت پتروشیمی مبین پتروشیمی مبین پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1387/01/021387/07/02
134اورهال سکوی نفتیOIL DRAGON CO شرکت گلدن شاهین
(امارات متحده عربی)
خدمات مشاوره سطح 3 کلیه
آزمایشات غیرمخرب
کشور ترکمنستان 1387/05/011387/05/30
135تعویض خطوط هیدروکربنشرکت صنعتی مظهرنوربازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1386/11/251387/05/25
136اسکلت فلزی ساختمان جمشیدیهآقای منصور حیدریآقای منصور حیدریبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
استان تهران - شهر تهران1386/05/201387/05/20
137ساخت مخازن استوانه ای پتروشیمی کاویانمفید سپاهانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1386/11/011387/05/01
138طرح خانه سازی جمشرکت ملی صنایع پتروشیمیشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش مایعات نافذ (PT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1386/10/011387/04/01
139خطوط لوله آفسایت پتروشیمی مبینپتروشیمی مبین پویا روش جنوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1386/09/121387/03/12
140واحد بوتادین پتروشیمی جمشرکت پتروشیمی جمشرکت احداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1385/10/151386/12/29
141سرجوشهای استنلس استیل Pipingپتروشیمی جمفرسا شیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1386/10/121386/12/29
142ساخت ایرکولرسازمان گسترش و نوسازی صنایعشرکت دمافینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, PT
استان البرز - شهر کرج1386/01/011386/12/29
143تصفیه خانه پساب صنعتی کل مجموعه پتروشیمی های پارس جنوبیشرکت پتروشیمی مبینسازمندبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1386/02/011387/02/01
144انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرستان کرج-شهرک صفادشت1385/12/281386/12/28
145پتروشیمی مارون واحد اولفین و واحد EO/EG شرکت پتروشیمی مارونسازه خاوربازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1386/06/241386/12/24
146آفسایت پتروشیمی مبینشرکت پتروشیمی مبینکنسرسیوم آزانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر
استان بوشهر - شهر عسلویه1384/03/011386/12/15
147احداث کارخانه زباله سوزیپتروشیمی پارسمشارکت میم تیم - آسفالت طوسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1385/10/071386/03/07
148سرجوشهای استنلس استیل Pipingپتروشیمی جمفرسا شیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1386/03/161386/09/16
149مخازن آفسایت پتروشیمی پارسپتروشیمی پارسشرکت میم تیمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1386/02/101386/06/31
150سازه فلزیشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش مایعات نافذ (PT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1385/02/011386/03/31
151انجام آزمایش های غیرمخربشرکت مصنوعات فلزی سنگینشرکت مصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
شهرستان کرج-شهرک صفادشت1384/12/091385/12/09
152واحد بوتادین پتروشیمی جمشرکت پتروشیمی جمشرکت احداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1385/03/091385/12/29
153انجام آزمایش های غیرمخرب-فراورده های زیستی روناکبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PT
1385/02/031385/08/03
154ساخت ایرکولرسازمان گسترش و نوسازی صنایعشرکت دمافینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, PT
استان البرز - شهر کرج1384/07/011385/07/01
155اسکله بندر صادراتی پارس عسلویهاسکله پارسمشارکت پایندان - طرح اندیشانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1384/12/011385/03/01
156ساخت کارگاه مرکزی و اسکلت فلزی کوهرنگشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, PT
شهرستان کوهرنگ1383/10/011384/12/30
157OFFSITEشرکت پتروشیمی جمشرکت احداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1384/04/011384/12/29
158آفسایت پتروشیمی مبینشرکت پتروشیمی مبین کنسرسیوم آزانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PT و تفسیر فیلم
استان بوشهر - شهر عسلویه1383/12/011384/12/29
159سازه فلزیشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش مایعات نافذ (PT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1384/05/011384/12/29
160انجام تست التراسونیکشرکت صنعتی دریایی ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش التراسونیک (UT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1383/08/091384/08/09
161عملیات ساخت و نصب دربهای ریلی پروژه 578سازمان صنایع هوا فضاوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحساخت و نصب دوازده عدد درب ریلیاستان تهران - شهر تهران1384/05/081384/07/08
162ساخت ایرکولرسازمان گسترش و نوسازی صنایعشرکت دمافینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, PT
استان البرز - شهر کرج1382/04/221384/07/01
163عملیات ساخت و نصب قاب های ضدتشعشع ساختمان 405سازمان صنایع هوا فضاوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحعملیات ساخت و نصب چهار عدد قاب ضدتشعشع استان تهران1383/12/251384/02/25
164خط لوله خوراک پتروشیمی جمشرکت پتروشیمی جمچکاد جنوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1383/09/191384/02/19
165HDPEشرکت پتروشیمی جمشرکت احداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه1383/04/121383/12/29
166نیروگاه برق آبی لوارکقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT
نیروگاه لوارک1382/07/211383/07/21
167عمیات طراحی، ساخت و نصب دو عدد درب ضدتشعشعسازمان صنایع هوا فضاوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی، ساخت و نصب دو عدد درب ضدتشعشعاستان تهران1383/03/241383/05/24
168NGL-1300شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT
بندر دیلم1382/03/091382/12/29
169اسکلت فلزی ساختمان اداریفراوری ماهی قشمفراوری ماهی قشمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای VT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه1381/03/181382/03/18