پروژه های در حال اجرا

رجنام پروژهکارفرماپیمانکار اجرایینوع قرارداد موقعیت جغرافیاییسال شروعسال پایان
1تامین و نگهداری پتروشیمی جمپتروشیمی جمپتروشیمی جمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر-شهر عسلویه1400درحال اجرا
2مخازن ذخیره فلزیطراحان صنعتی پیشگامطراحان صنعتی پیشگامبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
شهرک صنعتی شمس آباد1400درحال اجرا
3خط انتقال خوراک پالایشگاه نفت سنگینساخت و بهره برداری اسکله حرا قشمهیربدانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400درحال اجرا
4ترمینال نفتی ساخت مخزن ذخیره 2207سرمایه گذاری نفت قشممشارکت آران جوش هفشجانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400درحال اجرا
5مخازن شماره 2212 و 2213سرمایه گذاری نفت قشمرهام گستر دینارانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400درحال اجرا
6ترمینال نفتی قشم شاخت مخزن 2209سرمایه گذاری نفت قشمفرازان سازه دریابازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400درحال اجرا
7مخزن ذخیره TK 2208سرمایه گذاری نفت قشمگسترش آریا مارینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم1400درحال اجرا
8شبکه و خطوط انتقال گازشرکت ملی گاز ایرانمنطقه 9 عملیات انتقال گازبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استانهای گیلان، گلستان و مازندران1399درحال اجرا
9انجام آزمایش های غیر مخرب سرجوش های
پایپینگ به روش RT
نفت و گاز پارس (POGC)پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 1398درحال اجرا
10پروژه DMCقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءموسسه پتروصنعتبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه 1395درحال اجرا
11پالایشگاه نفت سنگین قشمشرکت بهین پالایشآسفالت طوسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
جزیره قشم1398درحال اجرا
12خط دوم انتقال آب زاهدانقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءموسسه اروندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان سیستان و بلوچستان -
شهر زاهدان
1397درحال اجرا
13شبکه و خطوط انتقال گازشرکت ملی گاز ایرانشرکت ملی گاز ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استانهای همدان، کرمانشاه و کردستان1398درحال اجرا
14ساخت مجموعه مخازن ذخیره فلزیمصنوعات فلزی سنگینمصنوعات فلزی سنگینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان تهران - شهرستان پرند1384درحال اجرا

پروژه های خاتمه یافته

رجنام پروژهکارفرماپیمانکار اجرایینوع قرارداد موقعیت جغرافیاییسال شروعسال پایان
1مخازن کروی شماره 812 و 813پتروشیمی شازندماشین سازی اراکبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان مرکزی-اراک13991400
2احداث واحد یوتیلیتی نیروگاه پاسارگاد قشمنیروگاه قشمبرق ستاره آریابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
جزیره قشم14001400
3عملیات ساخت و نصب و پیش راه اندازی نواحی 11 و 13
فاز 14 پارس جنوبی
شرکت نفت و گاز پارساحداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PWHT
استان بوشهر - شهر کنگان 13961399
4مخازن LPGشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان خوزستان -
شهرستان خرمشهر
13991399
5عملیات تست RT جوش های پروژه گندله سازی گهرزمینمجتمع گهر زمینآویژه صنعت طوسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان کرمان - شهر سیرجان13971398
6ساخت اسکلت فلزیشرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفتشرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفتبازرسی جوش سازه های اسکلت فلزیاستان تهران - شمس آباد13981398
7-پالایشگاه پارسیانشرکت طرح و پیمان مبدأبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان فارس - شهر لامرد13971398
8یونیت 121 فاز 14 پارس جنوبیشرکتهای نیرپارس، مپنا و مپنا بویلرشرکت مپنا بویلربازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش تنش زدایی (PWHT)
استان بوشهر - شهرستان کنگان13971398
9یونیت 121 فاز 14 پارس جنوبیشرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)شرکت مهندسی و ساخت نصب صنایع انرژی آبانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان13971398
10خطوط AG پتروشیمی هنگامپتروشیمی هنگامپتروکیانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13971397
11نیروگاه حرارتی سه هزار مگاواتی رمیله شمالی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)نصب نیروبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
کشور عراق - شهر بصره13961397
12توربین های گازیشرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا-توگاشرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا-توگابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان البرز - شهر کرج13961398
13راه اندازی یونیت 160 فاز 22 و 24 پارس جنوبی عسلویهقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءموسسه پتروصنعتبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13951395
14خطوط AG پتروشیمی هنگامپتروشیمی هنگامپردیس پتروکیان پارسیانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13961398
15پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانهشرکت صنایع پتروشیمی، شرکت TCCگامابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13951396
16فاز 1 پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارسمهندسی و ساختمانی جهانپارسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13951395
17پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس فرادست انرژی فلاتفرادست انرژی فلاتبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش تنش زدایی (PWHT)
استان هرمزگان - شهر بندرعباس13951396
18طرح توسعه فاز 22 و 23 و 24 پارس جنوبیقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءمهندسی آتروپات صنعت سپاهانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 13951395
19خطوط لوله فازهای 17و 18و 20و 21شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایرانصنعت گستر کیشبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, MT
استان بوشهر - شهر عسلویه13941395
20طرح احداث مخازن متانولشرکت پتروشیمی مخازن سبزشبدیز صنعت آپادانابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13951396
21تعمیر و نگهداریشرکت گاز فجر جمشرکت گاز فجر جمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر
استان بوشهر - شهرستان جم13951396
22عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی فاز 21 پارس جنوبیشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر -
سکوی فاز 21 پارس جنوبی
13951396
23عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سکوی فاز20 پارس جنوبیشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر -
سکوی فاز 20 پارس جنوبی
13951396
24طرح احداث مسیر موقت و طرح زودهنگام شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویهمشارکت تهران جنوب-راژان پتروفرایندبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT
استان بوشهر - شهر عسلویه13961396
25طرح احداث سه دستگاه مخزن متانولشرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویهمشارکت تهران جنوب-راژان پتروفرایندبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر
استان بوشهر - شهر عسلویه13941396
26توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز 19پتروپارسگامابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 13941394
27خطوط UG پتروشیمی هنگامشرکت پتروشیمی بوشهرپیمانکاری راکیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13941395
28ساخت و نصب ناحیه 102 طرح توسعه میدان گازی
پارس جنوبی - فاز 19
شرکت نفت و گاز پارسمهندسی و ساخت ونوسانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 13941394
29طرح توسعه فاز 17 و 18شرکت ایدرو بهره برداری آریوبرزن زاگرسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13941395
30ناحیه 3 فاز 17 و 18 توسعه میدان گازی پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس و شرکت ایدروپناه ساز ایرانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13941395
31پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس بندرعباسشرکت فرادست انرژی فلاتگروه بین المللی آبادراهان پارسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش تنش زدایی (PWHT)
استان هرمزگان - شهر بندرعباس13941395
32پالایشگاه میعانات گازی بندرعباسشرکت فرادست انرژی فلاتنوتاش افرابازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش تنش زدایی (PWHT)
استان هرمزگان - شهر بندرعباس13941395
33خطوط UG سایت 2 متانول پتروشیمی شرکت پتروشیمی بوشهرپیشاهنگ سازه سپاهانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13941395
34طرح احداث مخازن متانولشرکت پتروشیمی مخازن سبزعمران رهگذر زاگرسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13941395
35یونیت 106 فاز 19 پارس جنوبیمپنانصب نیروبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 13931395
36توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز 12شرکت پتروپارسشرکت دایلیمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, PWHT
استان بوشهر - شهر کنگان 13901393
37پالایشگاه میعانات گازی بندرعباسشرکت فرادست انرژی فلاتمشارکت مهندسان مشاور
سازه و سازه پاد تهران
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش تنش زدایی (PWHT)
استان هرمزگان - شهر بندرعباس13931394
38ناحیه 3 فاز 17 و 18 توسعه میدان گازی پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارساحداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 13931395
39کمپ موقت دوران ساخت شیرینومدیریت توسعه صنایع پتروشیمیمدیریت توسعه صنایع پتروشیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش بازرسی جوش (VT)
استان تهران - شهر تهران13911392
40توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 17 و 18شرکت نفت و گاز پارستناوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر
استان بوشهر - شهر عسلویه13891392
41پروژه الفینپتروشیمی کاویانسینا صنعت احمدپوربازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13891389
42ناحیه D فاز 17 و 18 توسعه میدان گازی پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارساحداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر کنگان 13891390
43ساخت مخازن ذخیره کرویشرکت نفتپتروهگزانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13891390
44طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبیقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءشرکت آزمون فلز پارسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13891389
45ناحیه A فازهای 17 , 18شرکت نفت و گاز پارسمهندسی و نصب محورسازانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13891390
46پروژه الفینشرکت پتروشیمی کاویانرامپکوبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13881389
47پروژه الفین دهم - واحد MTBEشرکت پتروشیمی جمشرکت جم صنعت کارانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - عسلویه13861389
48 خطوط فلر فاز 1طرح توسعه فاز 1پتروپارتبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13881389
49ساخت مخازن کرویپالایشگاه فجر جمنوین جوشبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای UT, MT
استان بوشهر - شهرستان جم13881389
50ریحانه 2نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا)فرابتنبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13881389
51خطوط UG
پتروشیمی کاویان
شرکت پتروشیمی کاویانفاطر کوثران جنوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, MT, PT و آزمایش هالیدی
استان بوشهر - شهر عسلویه13871388
52خطوط آفسایت پتروشیمی مبین پتروشیمی مبین پایندانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13871388
53واحدهای نیروگاهینیروگاه بیدخوننصب و تعمیرات نیروی خراسان
(نتن)
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13871388
54بویلرهای نیروگاه پتروشیمی مبینشرکت مدیریت پروژه های
نیروگاهی ایران (مپنا)
شرکت پتروتکسان
(سازه و صنعت جنوب)
بازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13871388
55مخازن کروی تحت فشار و مخازن ذخیره استوانه ای پترشیمی کاویانپتروشیمی کاویانساختار صنعت پایداربازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13871388
56آبگیر کاویانپتروشیمی کاویانعمران ساحلبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13871388
57اورهال سکوی نفتیOIL DRAGON CO شرکت گلدن شاهین
(امارات متحده عربی)
خدمات مشاوره سطح 3 کلیه
آزمایشات غیرمخرب
کشور ترکمنستان 13871387
58ساخت مخازن استوانه ای پتروشیمی کاویانمفید سپاهانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13861387
59ساخت مخازن استوانه ای نیروگاه چابهارپیشگامان صنعت و نیروبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, PT و آزمون خلاء
بندر چابهار13861387
60اسکلت فلزی ساختمان جمشیدیهآقای منصور حیدریآقای منصور حیدریبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT, VT
استان تهران - شهر تهران13861387
61سرجوشهای استنلس استیل Pipingپتروشیمی جمفرسا شیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13861386
62پتروشیمی مارون واحد اولفین و واحد EO/EG شرکت پتروشیمی مارونسازه خاوربازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13861387
63خطوط لوله آفسایت پتروشیمی مبینپتروشیمی مبین پویا روش جنوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13861387
64مخازن آفسایت پتروشیمی پارس (زباله سوز)پتروشیمی پارسشرکت میم تیمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13861386
65تصفیه خانه پساب صنعتی کل مجموعه پتروشیمی های پارس جنوبیشرکت پتروشیمی مبینسازمندبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13861387
66طرح خانه سازی جمشرکت ملی صنایع پتروشیمیشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش مایعات نافذ (PT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13861387
67احداث کارخانه زباله سوزیپتروشیمی پارسمشارکت میم تیم - آسفالت طوسبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13851386
68اسکله بندر صادراتی پارس عسلویهاسکله پارسمشارکت پایندان - طرح اندیشانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13841385
69آفسایت پتروشیمی مبینشرکت پتروشیمی مبینکنسرسیوم آزانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT
استان بوشهر - شهر عسلویه13841385
70آفسایت پتروشیمی مبینشرکت پتروشیمی مبینکنسرسیوم آزانبازرسی آزمایشات غیرمخرب به روش
رادیوگرافی صنعتی (RT) و تفسیر
استان بوشهر - شهر عسلویه13831384
71سازه فلزیمدیریت توسعه صنایع پتروشیمیمدیریت توسعه صنایع پتروشیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش بازرسی جوش (VT)
استان تهران - شهر تهران13831386
72واحد بوتادین پتروشیمی جمپتروشیمی جمشرکت احداثبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13851388
73عملیات ساخت و نصب دربهای ریلیسازمان صنایع هوا فضاوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحطراحی، ساخت و نصب دو
عدد درب ضد تشعشع
استان تهران - شهر تهران13831384
74خط لوله خوراک پتروشیمی جمشرکت پتروشیمی جمچکاد جنوببازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روش رادیوگرافی صنعتی (RT)
استان بوشهر - شهر عسلویه13831384
75سازه فلزیمدیریت توسعه صنایع پتروشیمیمدیریت توسعه صنایع پتروشیمیبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT
استان بوشهر - شهر عسلویه13821383
76ساخت ایرکولر-دمافینبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای RT, UT, PT
استان البرز - شهر کرج13811386
77اسکلت فلزی ساختمان اداریفراوری ماهی قشمفراوری ماهی قشمبازرسی آزمایشات غیرمخرب به
روشهای VT, UT, MT, PT
استان بوشهر - شهر عسلویه13811382