ردیفنام و نام‌خانوادگیFamily nameسمت
1محمد مهدی ارجلوM.M.Orojlouمدیر پشتیبانی و فناوری اطلاعات
2محمد علی ارجلوM.A.Orojlouمدیر ایمنی و شخص مسئول
3ناصر آقا‌جانN.Aghajanبازرس
4بهداد بیاتB.Bayatمشاور قراردادهای برون مرزی
5سمیه بیدختیS.Bidokhtiکارشناس کامپیوتر
6سید جواد توکلیJ.Tavakoliکارشناس آزمایشگاه
7منوچهر جهانیM.Jahaniجانشین مدیر عامل و مدیر فنی
8آماندا حسنیA.Hassaniمدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت
9ایمان حضرت حسینیI.Hazrat hosseiniمدیر آزمایشگاه
10هما حافظیH.Hafeziبازرس
11امیر سجاد دروکیA.S.Daroukiکارشناس اداری
12زهرا رضاییZ.Rezaeiمدیر بازرسی شخص ثالث
13سعید زلفیانS.Zolfianمدیر مالی
14حسن صفارH.Saffarمشاور مالی
15مجید صادقیM.Sadeghiمدیر اداری
16منیره طیرانی زارعM.Tayarani Zareبازرس
17آریانا عباس زادهA.Abbas Zadehکارشناس آزمایشگاه
18ملیکا کثیریM.Kasiriمدیر تحقیق و توسعه
19پویا لطفیP.Lotfiحراست
20سید مهدی متولی.M.Motevalliکارشناس اداری
21معصومه محمدزادهM.Mohammadzadehکارشناس اداری
22اکبر محمودی اقدمA.Mahmoudiaghdamمدیر پروژه عملیات حرارتی
23ستاره نصیری رادS.Nasiriکارشناس مالی
24پریسا نیک‌نامP.Niknamبازرس
ردیفنام و نام خانوادگیFamily nameسمت
1امین عاطفیانA.Atefianمدیر پروژه
2محسن علیزاده همدانیM.Alizade Hamadaniمدیر پروژه
3صادق احمدیS.Ahmadiمدیر کارگاه
4عرفان اسدیE.Asadiبازرس فنی
5محمد اسدیM.Asadiبازرس فنی
6امین ارزمان خلانلوA.Arzaman Khalanlouبازرس فنی
7رامین آذری فیض آبادیR.Azari Feizabadiبازرس فنی
8مسعود آذیشM.Azishسرپرست کارگاه
9یاور آروشY.Arvashکارمند اداری
10محمد برهمند منفردM.Barahmand Monfaredبازرس فنی
11فیروز بهمنی جعفرلوF.Bahmani Jafarlouبازرس فنی
12صادق بهمنی جعفرلوS.Bahmani Jafarlouبازرس فنی
13پژمان بهمنی جعفرلوP.Bahmani Jafarlouبازرس فنی
14ناصر خوشروN.Khoshrouبازرس فنی
15یاسر دیدورY.Didvarبازرس فنی
16جمال ربیعیJ.Rabieiبازرس فنی
17مسلم رحمانیM.Rahmaniبازرس فنی
18اکبر زراعتگرA.Zeratgarمدیر کارگاه
19سعید شریفیS.Sharifiبازرس فنی
20رحمان شهبازی امیرالمومنینR.Shahbaziبازرس فنی
21ابراهیم شیخی قلعه سردیE.Sheykhiمدیر کارگاه
22داوود عسگریD.Asgariبازرس فنی
23ابوالفضل عاطفیانA.Atefianمدیر کارگاه
24هاشم فرخندهH.Farkhondeبازرس فنی
25فرزاد قایدلوF.Ghaedlouبازرس فنی
26حسن لکH.Lakسرپرست کارگاه
27محسن محمودپور ممقانیM.Mahmoudpour Mamaghaniبازرس فنی
28محسن نادری فرM.Naderifarبازرس فنی
29بهرام نشاط آلماچوانB.Neshatبازرس فنی
30یوسف نوروزی نیاY.Nourouzi Niaبازرس فنی
31مرتضی همتیM.Hemmatiمدیر کارگاه