مدیران و کارکنان دفتر تهران

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1امیر محمد برهان آزادرئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
2مینو اکبرزاده لیل آبادیعضو هیئت مدیره
3محمد مهدی ارجلومدیر پشتیبانی و فناوری اطلاعات
4محمد علی ارجلومدیر ایمنی و شخص مسئول
5ناصر آقاجانبازرس
6بهداد بیاتمشاور قرارداد‌های برون مرزی
7سمیه بیدختیکارشناس کامپیوتر
8منوچهر جهانی جانشین مدیر عامل و مدیر فنی
9آماندا حسنیمدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت
10ایمان حضرت حسینیمدیر آزمایشگاه
11هما حافظیبازرس
12زهرا رضاییمدیر بازرسی شخص ثالث
13سعید زلفیانمدیر مالی
14حسن صفارمشاور مالی
15لیلا صادق بیگیکارشناس آزمایشگاه
16مجید صادقیمدیر اداری
17مهدی عباسیحراست
18ملیکا کثیریمدیر تحقیق و توسعه
19
مهرداد کهتریمشاور سطح 3
20سید مهدی متولیکارشناس اداری
21معصومه محمد زادهکارشناس اداری
22محسن محمود پور ممقانیبازرس فنی
23اکبر محمودی اقدممدیر پروژه عملیات حرارتی
24سید رضا میر رضایی ولوکلاکارشناس آزمایشگاه
25ستاره نصیری رادکارشناس مالی
26پریسا نیک نامبازرس

مدیران و کارکنان سایت

ردیفنام و نام خانوادگی
سمت
1امین عاطفیان
مدیر پروژه
2محسن علیزاده همدانی
مدیر پروژه
3صادق احمدی
مدیر کارگاه
4امین ارزمان خلانلو
بازرس فنی
5محمد اسدیبازرس فنی
6رامین آذری فیض آبادی
بازرس فنی
7مسعود آذیش
سرپرست کارگاه
8یاور آروش
بازرس فنی
9رامین امیرسالاریبازرس فنی
10محمد برهمند منفردبازرس فنی
11فیروز بهمنی جعفرلومدیر کارگاه عملیات حرارتی
12پژمان بهمنی جعفرلوبازرس فنی
13محسن بهمنی جعفرلواپراتور عملیات حرارتی
14صادق بهمنی جعفرلواپراتور عملیات حرارتی
15صادق بهمنیاپراتور عملیات حرارتی
16علیرضا پالاشسرپرست کارگاه
17ناصر خوشروپشم
بازرس فنی
18یاسر دیدوربازرس فنی
19جمال ربیعیبازرس فنی
20هانی ربیعیکارمند
21مسلم رحمانیبازرس فنی
22اکبر زراعتگر
مدیر کارگاه
23امیر سالاری
بازرس فنی
24مجتبی شاملوبازرس فنی
25سعید شریفیبازرس فنی
26عبدالحسین شکسته بند
سرپرست کارگاه
27رحمان شهبازی امیرالمومنین
بازرس فنی
28ابراهیم شیخی قلعه سردی
مدیر کارگاه
29ابوالفضل عاطفیان
مدیر کارگاه
30فرزاد قایدلو
بازرس فنی
31سید محمد کاتوزی
بازرس فنی
32حسن لک
سرپرست کارگاه
33علی محمدی زاده
بازرس فنی
34آرمان مرادیبازرس فنی
35محسن نادری فربازرس فنی
36یوسف نوروزی نیابازرس فنی
37مرتضی همتی
مدیر کارگاه