ردیفنام و نام‌خانوادگیسمت
1امیر محمد برهان آزادرئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
2مینو اکبر‌زاده لیل آبادیعضو هیئت مدیره
3محمد مهدی ارجلومدیر پشتیبانی و فناوری اطلاعات
4محمد علی ارجلومدیر ایمنی و شخص مسئول
5ناصر آقا‌جانبازرس
6بهداد بیاتمشاور قراردادهای برون مرزی
7سمیه بیدختیکارشناس کامپیوتر
8منوچهر جهانیجانشین مدیر عامل و مدیر فنی
9آماندا حسنیمدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت
10ایمان حضرت حسینیمدیر آزمایشگاه
11هما حافظیبازرس
12امیر سجاد دروکیکارشناس اداری
13زهرا رضاییمدیر بازرسی شخص ثالث
14سعید زلفیانمدیر مالی
15حسن صفارمشاور مالی
16لیلا صادق بیگیکارشناس آزمایشگاه
17مجید صادقیمدیر اداری
18مهدی عباسیحراست
19ملیکا کثیریمدیر تحقیق و توسعه
20سید مهدی متولیکارشناس اداری
21معصومه محمدزادهکارشناس اداری
22اکبر محمودی اقدممدیر پروژه عملیات حرارتی
23سید رضا میررضایی ولوکلاکارشناس آزمایشگاه
24ستاره نصیری رادکارشناس مالی
25پریسا نیک‌نامبازرس
ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1امین عاطفیانمدیر پروژه
2محسن علیزاده همدانیمدیر پروژه
3صادق احمدیمدیر کارگاه
4عرفان اسدیبازرس فنی
5محمد اسدیبازرس فنی
6امین ارزمان خلانلوبازرس فنی
7رامین آذری فیض آبادیبازرس فنی
8مسعود آذیشسرپرست کارگاه
9یاور آروشبازرس فنی
10رامین امیر‌سالاریبازرس فنی
11محمد برهمند منفردبازرس فنی
12فیروز بهمنی جعفرلوبازرس فنی
13صادق بهمنی جعفرلوبازرس فنی
14پژمان بهمنی جعفرلوبازرس فنی
15سجاد پورشمسیانبازرس فنی
16سید جواد توکلیبازرس فنی
17علی حاجی زادهبازرس فنی
18ناصر خوشروبازرس فنی
19منصور خوشروبازرس فنی
20یاسر دیدوربازرس فنی
21جمال ربیعیبازرس فنی
22مسلم رحمانیبازرس فنی
23اکبر زراعتگرمدیر کارگاه
24سعید شریفیبازرس فنی
25رحمان شهبازی امیرالمومنینبازرس فنی
26ابراهیم شیخی قلعه سردیمدیر کارگاه
27اصغر ظفریبازرس فنی
28داوود عسگریبازرس فنی
29ابوالفضل عاطفیانمدیر کارگاه
30داریوش فضلی پورمونهبازرس فنی
31فرزاد قایدلوبازرس فنی
32حسن لکسرپرست کارگاه
33علی محمدی زادهبازرس فنی
34محسن محمودپور ممقانیبازرس فنی
35آرمان مرادی رایگانیبازرس فنی
36سید مصطفی موسویبازرس فنی
37سید مسلم موسویبازرس فنی
38محسن نادری فربازرس فنی
39بهرام نشاط آلماچوانبازرس فنی
40یوسف نوروزی نیابازرس فنی
41مرتضی همتیمدیر کارگاه