شرکت پارسیان شرق در طول دو دهه فعالیت خود در حوزه های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب کشور، افتخار این را داشته است که با شرکت های بزرگی همکاری نماید.