شرکت پارسیان شرق از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را ، با در اختیار داشتن تجهیزات بازرسی و خدمات آزمایشات غیر مخرب و با بهره گیری از توان نیرو های کارآزموده آغاز نموده است. خط مشی این شرکت بر مبنای بکارگیری توانمندیهای فنی ومهندسی و ارائه خدمات با کیفیت بر اساس استانداردها و مقررات ملی و بین المللی می باشد . مدیریت شرکت بر آن است که ضمن پیاده سازی مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO-IEC 17020:2012 (ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰سال ۱۳۹۲) و بهبود فرآیندهای خود، اهداف زیر را محقق سازد :

۱- رعایت اصول اخلاقی، بی طرفی ،استقلال ،رازداری و تلاش در جهت افزایش اعتماد ذی نفعان

۲- افزایش کیفیت خدمات بازرسی و انجام به موقع خدمات

۳- تعهد به رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی و سایر الزامات مرتبط با نوع فعالیت شرکت

۴- فعال کردن و بکارگیری امکانات بالقوه و بالفعل ذی نفعان و تعامل با آنها در فرایند شناخت، تشخیص مساله و طراحی و پیاده سازی راهکارها و افزایش کیفیت خدمات بازرسی و انجام به موقع تعهدات

۵- جذب نیروهای توانمند ،حرفه ای ومتعهد وتلاش در جهت افزایش دانش آنان با اجرای آموزشهای اثر بخش

در این راستا مدیریت شرکت خود را متعهد می نماید ضمن بهره مندی از مشارکت کلیه کارکنان در امر توسعه و بهبود کیفیت خدمات و باتشکیل جلسات بازنگری مدیریت از اثر بخشی سیستم و عملکرد فرآیندها اطلاع و با مدیریت منابع جهت تحقق اهداف کیفی ، سیستم ISO-IEC 17020:2012 را پیاده و خط مشی را در شرکت منتشر نماید.

 

امیر محمد برهان آزاد
مدیرعامل